Szerkezetátalakítási eljárások

Tájékoztatás

A 2021.évi LXIV. tv. 3. §. 1. bekezdésének eleget téve tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a CREDIT-AUDIT Kft 9. sorszámon szerepel a szerkezetátalakítási szakértők listáján. (https://birosag.hu/ugyfeleknek/szerkezetatalakitasi-szakertok-listaja)

A 4. §. 1. bekezdésének megfelelve a szerkezetátalakítási eljársokban történő panaszok bejelentése a főoldalon található „panaszkezelés” címszónál tehető meg, a panaszkezelési szabályzatunk is ott tölthető le.

A 4. §. 2. bekezdésének megfelelve itt is közzétesszük a kapcsolattartásra és bejelentések megtételére szolgáló címeinket: 1386 Budapest, Pf.: 937, elektronikus úton: szerkezetatalakitas@creditaudit.hu.

A CREDIT-AUDIT Kft jelenleg nincs kijelölve nyilvános eljárásban szakértőként.

Ha még nem ismeri a szerkezetátalakítási eljárást, mint a fizetésképtelenségi eljárásokat megelőző bírósági eljárást, kérjük tekintse át a következő rövid összefoglalónkat:
A Szerkezetátalakítási törvény azért jött létre, hogy a gazdasági társaság fizetésképtelenné válásának elkerülése érdekében teret biztosítson a hitelezőkkel való megállapodásra azáltal, hogy egy ún. szerkezetátalakítási terv kerüljön elfogadásra, amellyel megelőzhető az adós jövőbeli fizetésképtelensége, illetve biztosítható a hosszútávú, megalapozott, éeltképes és jövedelmező működés.

A gazdasági társaság írásba foglalt szerkezetátalakítási tervet készít, melyet az érintett hitelezőkkel egyeztet, majd azt a szavazati joggal rendelkező hitelezők számára határozathozatalra bocsátja. A szerkezetátalakítási terv elfogadásában az adós, valamint a szavazati joggal rendelkező érintett hitelezők vesznek részt.

Az adós az elfogadott szerkezetátalakítási tervet jóváhagyásra benyújtja a bírósághoz, amely végzésben határoz a terv jóváhagyásáról.

A szerkezetátalakítási eljárás legfontosabb előnyei a csődeljáráshoz képest a következők:
A csődeljárással ellentétben sikertelenség esetén nem követi automatikus felszámolás.
Az eljárásba nem kötelező minden hitelezőt belevonni, ekkor nem lesz nyilvános az eljárás, nem kerül a Cégközlönyben közzétételre, a csőd eljárással ellentétben nem jár általános negatív hatással.
Az adós maga választhatja ki a szerkezetátalakítási szakértőt, így biztosíthatja, hogy a szakértő – a törvényi rendelkezések betartása mellett – független félként ugyan, de az adós érdekében járjon el. Csődeljárásban a bíróság rendeli ki a vagyonfelügyelőt véletlenszerű kiválasztással.

Cégünk felkészült szakértői csapattal készen áll a szerkezetátalakítási tanácsadási és szakértői feladatok ellátására.

Érdeklődését, kérdéseit szívesen fogadjuk a szerkezetatalakitas@creditaudit.hu címen.